snotlapje van de week. Village de L’isle

Betinking
Ik lees het boek De Friezen van Flip van Doorn. Een geboren Hollander die op zoek gaat naar zijn roots in Friesland. De omslag toont een beeld van door zee aangevreten land. Het komt me bekend voor. Om mij heen is het niet anders. Getijdeland, gewonnen en weer verloren land. Alsmaar weer, zoals de getijden zich bewegen. Zoals ijstijden kwamen en gingen.
Een van de mooiste woorden die ik in dit boek ontmoet is ‘ betinking’. Herinnering, maar ook reflectie, nadenken over. Doe een knoop in je zakdoek, zei mijn moeder vroeger als ik iets niet mocht vergeten. In het huidige Friesland zijn er nog steeds ‘ betinkingen’ over het geweld van”de Hollanders’. Menig held sneuvelde.
In Holland sneuvelde er gisteren een held en tegelijkertijd liepen de zuidelijke gewesten onder water. Ontregeld hemelwater. Onze eigen schuld, zeg maar. Denk er aan, de volgende keer dat je in t vliegtuig wilt stappen, of de auto, of vlees of vis eet, en te veel of überhaupt zuivel nuttigt. Denk eraan, knoop in je zakdoek.Denk eraan als je het hier zo lekker warm vindt, over 50 jaar zal de aarde te heet zijn om op te leven. Als we niets doen, verschroeien we. Denk eraan!
Eigenlijk wilde ik het hier helemaal niet over hebben. Eigenlijk wilde ik schrijven over De Man die Alles Kan en Alles Heeft. Ik wilde schrijven over deze man die dat soms vergeet. Hij heeft een zakdoek nodig, met een knoop erin. Want als je een zakdoek met een knoop hebt, dan weet je weer waaraan je herinnert moest worden. Dat je zoveel hebt en kan. Dat je dat even vergeten was.
Ik zou willen dat de wereld zo simpel in elkaar zit. Gewoon een knoop in onze zakdoek.

Geef een reactie