Arme bijen

Geachte minister Schouten, beste Carola

Wij, Marie-Louise Meuris en Angeline Donk, oftewel kunstenaarsduo De Damesmeisjes zagen uw optreden deze zomer als ‘Zomergast’ en waren onder de indruk van uw persoonlijke betrokkenheid en waarachtigheid in uw levensvisie. In onze kunstprojecten trachten wij iets dergelijks na te streven. Betrokkenheid bij al wat leeft en dit op een eerlijke, respectvolle manier.

Op dit moment zijn wij bezig met een ‘klimaat’ kunstwerk. Het zal zomer 2022 te zien zijn. Hiertoe borduren wij de Rode Lijsten van dieren en planten in Nederland die recentelijk zijn uitgestorven danwel het erg moeilijk hebben. Een ‘heidens’ karwei. Omdat het er zo veel zijn. En wat opvalt is dat één categorie extra lang is. We hebben er een paar maanden voor uitgetrokken om die met naald en draad vast te leggen.

Het gaat om de Nederlandse bijen:

– ​46 bijensoorten zijn inmiddels uitgestorven, waaronder de gewone ​klokjesglansbij, de ​waddenviltbij en de tweekleerige slakkenhuisbij;

-​30 bijensoorten worden ernstig bedreigd, bijvoorbeeld de noordelijke ​klaverzandbij, ​de zuidelijke bronsgroefbij en de kleine bonte wespbij;

-​42 bijensoorten worden bedreigd, zo ook de kattenkruidbij, de rode koekoekshommel en ​de kauwende metselbij;

-​38 bijensoorten zijn kwetsbaar, de Texelse zandbij, de zwartbronzen houtmetselbij, de ​lapse behangersbij;

-​en tot slot hebben 25 bijensoorten het predikaat gevoelig, waaronder de kleine ​slanksprietmaskerbij, de bruine slobkousbij en de ijszijdebij.

De Rode Lijst van Nederlandse Bijen laat dus liefst 181 bijensoorten zien die het zwaar hebben of zelfs al verdwenen zijn.

Laat de bijenstand niet nog verder teloor gaan.

Iedereen die betrokken is bij bijen weet het: ze zijn absoluut noodzakelijk voor overleving van ons gehele ecosysteem. Voor ons is 7% al te veel. Laat het alstublieft geen 20 % worden.

Wij rekenen op u! De Nederlandse bijen rekenen op u!

Lieve groet, De Damesmeisjes

laten we allemaal een brief schrijven aan de minister. Het is van levensbelang. Zie avaaz@avaaz.org Bijensterfte

Geef een reactie