MALWARE

Mijn laptop heeft last van malware. Als ik niet verify ontvang ik geen email meer. Natuurlijk trap ik niet in dat dreigement. Maar vervolgens krijg ik stapels onbekende emails retour die niet kunnen worden verzonden. Een jongeman van de hulplijn haalt een scanner door alles heen. Na een halfuur bromt hij tevreden dat alles schoon is, niks meer aan de hand. Ging het in de rest van de wereld maar net zo gemakkelijk. Alles lijkt wel tjokvol malware. Even scannen van de programma’s helpt niet meer. Ruggen moeten gerecht, verantwoordelijkheden genomen, knopen doorgehakt.

In de VS is de situatie explosief. De eerste aanwijzingen voor een burgeroorlog zijn onmiskenbaar. Wat is wijsheid? Nog meer olie op het vuur lijkt niet verstandig. Maar wil een democratie geloofwaardig blijven, dan mogen welbewuste misstappen niet ongestrafd blijven. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die staan voor hun functie, die een standpunt durven innemen dat velen niet welgevallig is.

Die lijn kan je doortrekken naar Nederland. Coronacrisis of niet, de betrokken bewindslieden bij de toeslagaffaire moeten opstappen. Het onrecht dat zo’n 30.000 mensen is aangedaan, de fouten die zijn gemaakt, dat kan je niet met wat excuses naast je neerleggen en gewoon doorgaan. De conclusies spreken voor zich, neem je verantwoordelijkheid.

Malware moet gefixed. Laten zitten betekent dooretteren. Hup, het mes erin en snijden. Diep. Dus niet zoals bij mij. Zojuist weer tientallen niet verstuurde mailtjes retour ontvangen.