JOOP

Ik zie op internet condoleances voorbij komen voor Joop Mulder. Is dit jou bekend’? Een appje van onze Overbuurvrouw, het is 7 uur in de avond. Ik schrik. Joop is de oprichter van Oerol en sinds een aantal jaren houdt ie zich aan deze kant van de Waddenkust bezig met zijn nieuwe liefde: Sense of Place. Hij wil de schoonheid van dit prachtige UNESCO werelderfgoed laten zien en de bijna vergeten geschiedenis ervan vertellen aan de hand van een reeks van culturele landschapsprojecten. De aanleg van een buitendijkse terp bij ons dorp maakt hier onderdeel van uit.

Op internet is nog geen nieuws te vinden, ik stuur een appje naar zijn rechterhand. Ze belt me meteen en vertelt dat het waar is. Ze heeft Joop vanochtend gevonden naast zijn bed, waarschijnlijk een hartaanval.

Ik doe wat er moet gebeuren: het bestuur van Dorpsbelang op de hoogte brengen en ook de projectgroepleden. Iedereen is aangeslagen. ‘Reden temeer om dit jaar de terp te realiseren’, reageert een projectgroeplid.

We overleggen met elkaar over een rouwadvertentie:

‘We vinden het verschrikkelijk dat je niet meer samen met ons de Terp fan de Takomst kan bouwen. We gaan er met elkaar voor zorgen dat de terp er dit jaar komt, in jouw geest en mede uit jouw naam.’